ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริการและเทคนิคการ

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

คุณสมรพรรณ บุญสุภา แอร์โฮสเตสและประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริการและเทคนิคการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบันเทิง

เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ ห้อง 1414 มหาวิทยาลัยเกริก