แข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษาชิงโล่พระราชทาน

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

นำตัวแทนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ร่วมการแข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 และเข้ารับเกียรติบัตร   ซึ่งจัดโดยกลุ่มอุดมศึกษาวาทศิลป์

เมื่อวันที่  1 , 15 และ 22 กุมภาพันธ์  2557 

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต