ร่วมกิจกรรมและบริจาคเงินและสิ่งของ

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (ภาคสมทบ) ร่วมกิจกรรมและบริจาคเงินและสิ่งของ   ในโครงการ PR 35 ร่วมใจเติมฝัน ปันสุขจากพี่สู่น้อง

ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ   

เมื่อวันที่  24  มกราคม 2557